W najbliższą niedzielę o 19.00 w Domu Jana Pawła II, w ramach parafialnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, odbędzie się projekcja filmu "Proboszcz Majdanka". Film przedstawia postać bł. Emiliana Kowcza, kapłana grekokatolickiego (katolika wschodniego obrządku), który zginą męczeński w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Projekcja filmu zostanie poprzedzona slowem wprowadzającym reżysera filmu Grzegorza Linowskiego.

Zapraszamy do nowo powstałej ROZMÓWNICY przy kancelarii parafialnej. Istnieje możliwość indywidualnych rozmów dotyczących różnych spraw jakimi żyją nasi parafianie, a także jest możliwość dłuższej spowiedzi świętej i kierownictwa duchowego. Każdy z księży podczas swojego dyżuru może służyć pomocą duszpasterską. Można umawiać się na rozmowę z poszczególnymi duszpasterzami.


Dni dyżurów poszczególnych księży:

poniedziałek – ks. Witold Gąciarz
wtorek – ks. Kamil Mielniczuk
środa – ks. Michał Puzio
czwartek – ks. prob. Marek Sapryga
piątek – możliwość umawiania się na rozmowę z poszczególnymi duszpasterzami

 

Rozmównica

 

W najbliższą środę będziemy przeżywać Środę Popielcową, a także rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. Z tego też powodu warto odświeżyć sobie naukę nt. postów, ich rodzajów i tego kogo one obowiązują. Zachęcamy do przeczytania poniższego tekstu.

Jutro pierwsza sobota miesiąca, tego dnia wynagradzamy Matce Bożej za zniewagi wyrządzone jej Niepokalanemu Sercu. Podczas objawień fatimskich s. Łucja usłyszała, że jest 5 rodzajów zniewag:

  1. obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
  2. przeciw Jej Dziewictwu,
  3. przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
  4. obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
  5. bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Przypominamy warunki wypełnienia nabożeństwa pierwszych sobót

Warunek 1 - Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”. 
Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do spowiedzi - co istotne - należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. 

Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości. 

Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.
Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą.
Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę. 

za: http://www.sekretariatfatimski.pl/

 

Pierwsza sobota

 

Jutro przeżywać będziemypierwszy piątek miesiąca. Przypominamy, że istotą nabożeństwa pierwszych piątków nie jest sama spowiedź, ale przyjęcie Komunii świętej jako zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi, których doznaje Pan nasz Jezus Chrystus. Ważne jest aby być w stanie łaski uświęcającej, lecz do spowiedzi można przystąpić wcześniej.Wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Pana Jezusa, Boski Zbawiciel przyrzekł, co następuje:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach.
4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek mego Serca będzie czczony.
10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.
11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, że wszechmocna miłość Moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce Mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce Moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.

 

Pierwszy piątek