unnamed

KATECHEZY ZWIASTOWANIA

DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

Zapraszamy młodych i dorosłych parafian na KATECHEZY DROGI NEOKATECHUMENALNEJ, które rozpoczniemy w pierwszy poniedziałek lutego (6lutego) o godz. 19.00 w naszym kościele.     

Katechezy mają charakter żywego przepowiadania Słowa Bożego i składają się w całości z 15 spotkań. Same w sobie stanowią bardzo dobrą formę ewangelizacji i mogą pomóc w ożywieniu naszego życia chrześcijańskiego.

Po ich zakończeniu będzie można kontynuować chrześcijańską formację w małych wspólnotach.