„Ewangelizacja i film” - od I niedzieli Wielkiego Postu w parafii św. Maksymiliana Kolbego cotygodniowe projekcje filmów Lecha Dokowicza, znanego katolickiego reżysera i zaangażowanego charyzmatyka. Przez niedziele Wielkiego Postu o godz. 19.00 w Domu Jana Pawła II będzie można poznawać jego dorobek filmowy. Po projekcji filmu będzie możliwość nabycia filmów na dvd. Zapraszamy!

Ewangelizacja i film

Staraniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, konferencją prasową w Sekretariacie Episkopatu Polski, rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA. Jest ona portalem internetowym www.maika.com.pl dającym możliwość gromadzenia w jednym miejscu maksymalnie dużej ilości informacji dotyczących inicjatyw i tematów związanych z duszpasterstwem młodzieży.

MAIKA jako agencja informacyjna poprzez zamieszczanie materiałów nie tylko informuje o różnorodnych inicjatywach, ale także propaguje angażowanie się młodzieży w życie Kościoła, daje również możliwość poszukiwania nowych pomysłów duszpasterskich.

za: http://archidiecezjalubelska.pl

Powstała nowa strona internetowa lubelskiego seminarium duchownego, jak piszą autorzy: "Nie chcemy, aby jedynie informowała o naszym życiu i cieszyła oko. Pragniemy, aby pomagała zrozumieć do jakiej misji przygotowują się alumni, jak ważne i piękne jest kapłaństwo oraz by ukazywała tę drogę jako możliwą i pociągającą dla młodego człowieka. Dlatego też strona została zaprojektowana z uwzględnieniem teologicznej głębi katolickiej nauki i wykonana według najnowszych standardów estetycznych i technicznych."

Adres strony: http://seminarium.lublin.pl