W związku z Jubileuszem Chrztu Polski podajemy program obchodów tej ważnej dla nas rocznicy w naszej parafii:

 - piątek 15 kwietnia godz. 18.00 Msza św. z konferencją ks. Prof. Adam Rybickiego

- sobota 16 kwietnia godz. 18.00 Msza św. z czuwaniem modlitewnym Przyjaciół Oblubieńca

- niedziela 17 kwietnia godz. 10.00 Msza św. podczas, której zostanie poświęcona nowa chrzcielnica jako wotum dziękczynne w rocznicę chrztu Polski i odbędzie się chrzest dziecka urodzonego w 2016 roku.

 

 

chrzest

 

W ramach projektu pielgrzymkowego Oto Polska Właśnie - zapraszamy do wzięcia udziału w parafialnej pielgrzymce autokarowej do Poznania, Gniezna i Lednicy - historycznych źródeł chrztu Polski. Termin pielgrzymki 22-24 kwietnia - zapisy do następnej niedzieli 10 kwietnia włącznie. Koszt 450zł.

Dziś pierwsza sobota miesiąca, tego dnia wynagradzamy Matce Bożej za zniewagi wyrządzone jej Niepokalanemu Sercu. Podczas objawień fatimskich s. Łucja usłyszała, że jest 5 rodzajów zniewag:

  1. obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
  2. przeciw Jej Dziewictwu,
  3. przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
  4. obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
  5. bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Przypominamy warunki wypełnienia nabożeństwa pierwszych sobót

Warunek 1 - Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”. 
Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do spowiedzi - co istotne - należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. 

Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości. 

Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.
Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą.
Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę. 

za: http://www.sekretariatfatimski.pl/

 

Pierwsza sobota

 

Dzisiaj przeżywamy pierwszy piątek miesiąca. Przypominamy, że istotą nabożeństwa pierwszych piątków nie jest sama spowiedź, ale przyjęcie Komunii świętej jako zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi, których doznaje Pan nasz Jezus Chrystus. Ważne jest aby być w stanie łaski uświęcającej, lecz do spowiedzi można przystąpić wcześniej.


Wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Pana Jezusa, Boski Zbawiciel przyrzekł, co następuje:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach.
4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek mego Serca będzie czczony.
10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.
11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, że wszechmocna miłość Moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce Mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce Moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.

 

Pierwszy piątek

 

 

Mieliśmy wielką radość obchodzić Święte Triduum Paschalne i cieszyć się Zmartwychwstaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w przygotowaniach do świętych dni, a także wszystkim, którzy w tych dniach uczestniczyli w liturgiach.

Czas na podsumowania... Na początek zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze świątecznych celebracji. Nie moglibyśmy ich oglądać gdyby nie pomoc parafian, dlatego za wykonanie zdjęć dziękujemy: Tomaszowi Cegłowskiemu, dh. Julii Zakrzewskiej, dh. Adriannie Kołodziej i Marcie Kuźmicz.

Wielki Czwartek

Droga krzyżowa ulicami parafii

Wielki Piątek

Błogosławieństwo pokarmów

Wigilia Paschalna

Rezurekcja

 

Zachęcamy również do odsłuchania kazań z poszczególnych dni: