Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego "Adoremus". Zaczynamy o 19.00, włączymy się w parafialne JERYCHO modlitewne, czyli siedmiodniową modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

Po adoracji, o godz. 20.00, spotykamy się w salce na plebanii. W tym tygodniu gościmy p. dr. Agnieszkę Myckę, która pomoże nam odpowiedzieć na pytanie "Jak chorał gregoriański ubogaca liturgię?"

Adoremus Nieszpory

MISJA MEDALU ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE

Nie możemy pozostawać obojętni wobec ludzkiego trudu. Każdej dobrze wykonanej pracy winniśmy szacunek i uznanie. Praca służy człowiekowi, jego ustawicznemu rozwojowi i doskonaleniu, umożliwia ona każdemu z nas, realizację zobowiązań pozwalających na właściwe funkcjonowanie w rodzinie
i społeczeństwie - nawet ta, która w opinii społecznej należy do mało eksponowanych i znaczących. Pogarda, czy obojętność wobec ludzkiego trudu jest zjawiskiem ze wszech miar nagannym. W ewangelii Św. Łukasza czytamy „ …bo zasługuje robotnik na swoją wypłatę” – szczególnie, jeśli praca przyjmuje formę służby, a więc działania charakteryzującego się pełnym oddaniem, skierowanego ku drugiemu człowiekowi, działania, którego siłą napędową jest miłość bliźniego. Medal św. Maksymiliana jest tą symboliczną formą „zapłaty” za służbę w imię miłości i dobra powszechnego. Pretendowani do jego otrzymania to nie tylko ludzie z „pierwszych stron gazet”, znani, popularni, na wysokich stanowiskach - wyróżnionym Medalem może być każdy (człowiek, instytucja), kto w swoim działaniu kieruje się misją sprowadzającą się do wypowiedzianych przez M. Kolbe słów: „Kochaj i służ”.

 

Z radością informujemy, że kapituła Medalu św. Maksymymiliana w składzie:

Kazimierz Rejmak – prezes kapituły

ks. Marek Sapryga - proboszcz

prof. Janusz Kirenko

prof. Karol Klauza

prof. Leszek Mądzik

Michał Bobrzyński

Marek Skowronek

Adam Szymala

 

 

Przyznała medale i wyróżnienia za rok 2019:

Medale

  1. Adam Bujak
  2. Jan Mela
  3. Tadeusz Żaczek

Dyplomy

  1. ks. Mirosław Ładniak 
  2. Jarosław Agaciński
  3. Anna Prokopiak
  4. Alicja Omiotek
  5. Marta i Zbigniew Wlaź
  6. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie
  7. Schronisko i Noclegownia dla Mężczyzn w Lublinie

 

Wręczenie medali i dyplomów będzie miało miejsce 9 grudnia, w dzień odpustu parafialnego, po Mszy Świętej o godzinie 18.00