Sprawozdanie ks. proboszcza na temat życia parafii św. Maksymiliana Kolbego w roku 2020

T9F0C0C9CF

 

  1. Liczba kapłanów posługujących: 7 księży; zmiana wśród księży wikariuszy odszedł na stanowisko proboszcza w Świdniku Dużym ks. Mariusz Salach, posługę podjął ks. Karol Jędrusiak

                na terenie parafii według oficjalnych danych z miasta mieszka 8730 osób.

                Chrztu udzielono 60 osobom

                do I Komunii świętej przystąpiło 76 osób

                sakrament bierzmowania przyjęło 60 osób

                odbyło się 15 ślubów

                zmarło 86 osób

prace duszpasterskie w parafii uległy poważnym ograniczeniom z powodu pandemii Covid19:

                odwiedzaliśmy parafian podczas wizyty duszpasterskiej
w domach,

                trwa posługa niedzielna oraz duszpasterstwo konfesjonału,

                odbywają się dyżury pastoralne oraz praca kancelaryjna od 8.15-9.00 i 16.00-17.30 od poniedziałku do piątku

                w I środę miesiąca celebrujemy Mszę świętą z nauczanie św. Jana Pawła II przy Jego relikwiach

                w II środę miesiąca kontynuujemy Msze święte połączone z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

                odbywają się cykliczne nabożeństwa I piątek i I sobotę miesiąca, wieczory Chwały w I niedzielę miesiąca

                odbyły się odpusty parafialne 14 sierpnia i 8 grudnia

                kontynuujemy nabożeństwa fatimskie 13 dnia miesiąca od maja do października

                organizujemy co roku Jerycho – 7 dni modlitwy w tym roku modliliśmy się o szacunek dla budzącego się życia i o miłość dla tych co je pielęgnują

                organizowaliśmy dwie serie rekolekcji w Wielkim Poście
i Adwencie

- organizowany był kurs ALFA w online;

                jest aktualizowana strona parafialna www.kolbe.lublin.pl pojawiła się od początku pandemii transmisja nabożeństw i Mszy świętych online na You Tube

                organizujemy paczki dla ubogich w każdą środę po I niedzieli miesiąca, w Światowy Dzień Ubogich oraz Bożym Narodzeniem

  1. Prace materialne wykonane ze środków parafialnych w ostatnim czasie:
  2. Remont generalny na plebanii łazienki na wikariacie

  3. Wymiana zepsutych elementów w piecach grzewczych kościoła i plebanii

  4. Doposażanie Ogrodu Maryi: fontanna, białe ławki, nasadzenia krzewy, róże, lawenda, drzewka (12 brzózek), trawy; wykonanie pełnego systemu nawadniającego teren zielony

  5. Demontaż schodów przy dzwonnicy i remont pomieszczenia w dzwonnicy

  6. Wykonany został mural z psalmem 23 na zewnętrznej ścianie plebanii od strony Collegium Gostynianum

  7. regularne opłaty związane z należnościami wobec PGNIG, PGE, MPWIK, KOM – Eko, opłaty kurialne realizowane są na bieżąco;

  8. parafia nie ma żadnych długów ani żadnych zaległych zobowiązań;

  1. PODZIĘKOWANIA:

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które w sposób czynny angażują się w życie parafii:

- kapłanom: wikariuszom ks. Kamilowi, ks. Karolowi, rezydentom ks. prałatowi Józefowi, ks. Kazimierzowi, ks. Michałowi, ks. Zbigniewowi z DPS-u przy ul. Kosmonautów

- szafarzom nadzwyczajnym Komunii świętej

- katechetom

- radzie parafialnej – szczególnie: pani Danucie Wartacz, Stanisławowi Zwolanowi, Tomaszowi Wanarskiemu, Annie Szuty,

- wspólnotom działającym przy parafii – także za pomoc w trosce o czystość w naszej świątyni

- Żywemu Różańcowi za codziennie prowadzony różaniec przez wieczorną Eucharystią

- pani Marii Grzesiak – naszej gospodyni,

- panu kościelnemu Arturowi Nakoniecznemu,

- panom organistom: Markowi Mrozowi i Wojtkowi Pawliszakowi oraz Romanowi Kazańskiemu

- pani pracującej w kancelarii parafialnej - pani Joli Foc

- pani księgowej Annie Dziuba

- osobom dbającym o teren zieleni przy parafii: panu Ryszardowi Niedźwiedziowi naszemu wieloletniemu pracownikowi w parafii, Adrianowi, pani Kazimierze, Ani, Krystynie;

- rodzinie państwa Koczmarów Stanisławowi i Albertowi za wieloraką pomoc i współpracę

- panu Andrzejowi Winiarski za pomoc w pracach ogrodowych i na remontowych na plebanii

- podziękowanie panu Edwardowi Bara – za pomoc w zbudowaniu systemu nawadniającego w Ogrodach Maryi

- podziękowanie pan Waldemarowi Wilczkowie – za czyszczenie kostki brukowej

- i wszystkim parafianom, którzy dyskretnie wspierają naszą parafię poprzez różne ofiary na tacę, konto parafialne itp.