Prośba o przekazanie 1% na młodzież harcerską

1procent2015

Rozliczenie podatkowe jest szansą, aby przeznaczyć 1% swojego podatku na dobry cel (Organizację Pożytku Publicznego).

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz harcerzy i harcerek działających w naszym środowisku harcerskim. Pieniądze trafią konkretnie na potrzeby młodzieży działającej przy naszej parafii (po odpowiednim wypełnieniu rubryki "cel szczegółowy" o czym poniżej).

 

 

Skauting to ruch wychowawczy będący wartościową propozycją dla młodych w świecie pełnym zagrożeń. Jednoczy chrześcijańską młodzież Europy w radosnym współdziałaniu. Międzynarodowa współpraca pozwala odkrywać bogactwo innych krajów i wspólne źródła europejskiej kultury.

Wychowujemy młodych we wszystkich sferach. Przywiązujemy wagę nie tylko do formacji osobistej, ale też społecznej, ucząc miłości Boga, Ojczyzny, poczucia honoru, prawdziwej wierności, szacunku dla danego słowa, poczucia odpowiedzialności. Kształtujemy w ten sposób ludzi z charakterem. Nasze działania dostosowujemy działania do wieku (podział na gałęzie) oraz płci (podział na nurty męski i żeński).

Harcerstwo to ruch, gdzie młodzi wychowują młodych. Szefowie poprzez swój przykład i doświadczenie przekazują wiedzę podopiecznym. Wszechstronna formacja pozwala ukształtować z dziewcząt i chłopców - kobiety i mężczyzn oraz dobrych chrześcijan i obywateli. Wychowujemy ludzi, którzy nie będą się bali wzięcia odpowiedzialności za Polskę i Europę. To nasz sposób na zmianę świata!

 

Jak przekazać 1%?

Przekazanie 1% podczas składania PITu nie wymaga żadnych dodatkowych przelewów (robi to Urząd Skarbowy), ani nie powoduje dodatkowych opłat (gdy nie wypełnimy rubryki 1% pieniądze trafią do Budżetu Państwa).

W celu przekazania 1% dla harcerskiej młodzieży należy następująco uzupełnić rubryki PITu:

 

Nr KRS: 0000089011

Wnioskowana kwota: Tu wpisujemy kwotę 1% podatku należnego (np. 15 zł jeśli nasz podatek wynosi 1500 zł).

Cel szczegółowy 1%: UWAGA! Nie ma możliwości przekazania 1% ogólnie dla wszystkich harcerek i harcerzy z parafii św. Maksymiliana, dlatego trzeba tu wpisać nazwę jednej z 4 jednostek działających przy naszej parafii (wybieramy dowolnie, poniższe jednostki to w kolejności: harcerki, harcerze, wilczki-dziewczynki, wilczki-chłopcy):

  • 2. Drużyna Lubelska
  • 3. Drużyna Lubelska
  • 2. Gromada Lubelska
  • 3. Gromada Lubelska

 

26941558 760826667435074 1907291746 o

Podatnicy, którzy są rozliczani z podatków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – czyli emeryci i renciści, niekorzystający z ulg mogą wypełnić krótki formularz zwany PIT-OP.

 

W jaki sposób przeznaczymy pieniądze?

Wszelka pomoc zostanie wykorzystana na rozwój dzieci i młodzieży poprzez organizację obozów, wyjazdów, zbiórek, zakup koniecznego sprzętu, materiałów, a także wsparcie dla najuboższej młodzieży, aby mogła brać udział w obozach harcerskich i korzystać w pełni z proponowanej formacji.

 

Składamy serdecznie "Bóg zapłać"!

Obiecujemy też pamięć w modlitwie za wszystkich ofiarodawców!


1procentH