uratuj blizniego logo 2
Obserwując jak wiele dusz jest aktualnie prowadzonych na zgubę przez szatana, zachęcamy do wzięcia udziału w pięknej akcji, która zrodziła się z inspiracji działalnością o. Maksymiliana M. Kolbego, który obserwując pochody masonerii na ulicach Rzymu w 1917 r. zapragnął walczyć o ratowanie ich uczestników z rąk szatana, walczyć o ich zbawienie.

Cele akcji:
1. W centrum stawiamy Pana Jezusa i chcemy wynagradzać Jego Najświętszemu Sercu zniewagi, których doświadcza, coraz mocniej kochać Go i czcić, niejako w zastępstwie osób, które jeszcze występują przeciwko Niemu i ranią Go.
2. Pragniemy otoczyć duchową opieką osoby zaangażowane w manifestacje przeciwko Bogu, życiu i Kościołowi (inicjatorów, organizatorów, liderów, osoby zachowujące się agresywnie, inne osoby wciągnięte w tę sprawę), aby pomóc im doświadczyć miłości i uzdrowienia oraz zmienić myślenie i postępowanie.

Realizacja tych celów pomoże rozwiązywać obecne problemy u źródła.

Przebieg akcji:
Jeśli chcesz włączyć się w akcję, to:

1. Rozpocznij dowolnego dnia, najlepiej od razu. Poproś Pana Boga, aby wybrał konkretną osobę, którą otoczysz opieką oraz zawierz Niepokalanej tę akcję.
2. Codziennie podejmij w intencji tej osoby (wynagrodzenie za grzechy oraz jej uzdrowienie i nawrócenie – patrz „Cele akcji”) konkretną modlitwę lub ofiarę, np. Komunię św., Różaniec, pracę, obowiązki domowe, post, chorobę, cierpliwie zniesioną przykrość, powstrzymanie się od kłótni, itp.

Możesz też odmówić codzienną modlitwę:
Boże pokoju, Ty sam jesteś pokojem, którego nie może pojąć człowiek kłótliwy, gotowy do zwady, spraw, aby żyjący w zgodzie trwali w pokoju, a skłóceni weszli na drogę pojednania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (Modlitwa z Mszy św. „O zachowanie pokoju i sprawiedliwości”)

3. Zakończ akcję 8 grudnia 2020r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Podziękuj Niepokalanej za łaski, które razem z tobą wyprosiła i zawierz Jej owoce akcji.

Więcej szczegółów: https://sen.edu.pl/uratuj-blizniego/

adestePapież Franciszek zakończył dzisiejszą audiencję generalną krótkim pozdrowieniem, skierowanym do polskich pielgrzymów. Ojciec Święty zapewnił o modlitwie w intencji obudzenia w społeczeństwach szacunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Całość papieskiego pozdrowienia można znaleźć tutaj.

Źródło zjęcia: adeste.org

 

papal keys

Penitencjaria Apostolska opublikowała dziś dekret dotyczący listopadowych odpustów za zmarłych. Znajdują się tam min. takie decyzje:
- za nawiedzenie cmentarza można uzyskać odpust przez dowolne 8 dni listopada, a nie tylko jak dotąd w dniach 1-8 XI;
- odpust za nawiedzenie kościoła i odmówienie tam Ojcze nasz i Credo (z 2 listopada) także można "przenieść" - można go uzyskać w niedzielę poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych lub w niedzielę po niej; można także według uznania w dowolnym dniu listopada uzyskać tenże odpust;
- chorzy, starsi i będący na kwarantannie mogą zyskać odpust pod zwykłymi warunkami oraz dodatkowo warunkiem łączności z innymi wiernymi oraz odmówieniem przed wizerunkiem Jezusa czy Maryi modlitwy za zmarłych (czy to Oficjum, czy Różaniec, czy Koronkę, czy inną);

DSC 0376 abpStW związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Dyspensa obowiązuje od niedzieli 18 października do odwołania.

Korzystających z dyspensy zachęcamy do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcamy również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe.

Zachęcamy rodziców, dzieci i młodzież do zainteresowania się ofertą Skautów Europy, którzy działają w naszej parafii.

Harcerstwo to ruch wychowawczy, który opiera się na pedagogice Baden-Powella. Dzielimy się na gałęzie ze względu na wiek: wilczki (9-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat), a także ze względu na płeć, aby jak najlepiej dostosować pracę do każdej osoby. Dajemy wszystkim młodym ludziom możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Jeśli szukasz niezapomnianych przygód, wspaniałych przyjaźni i zdobycia nowych umiejętności to harcerstwo jest dla Ciebie!

 fse plakat2020