Obecny trudny czas spędzamy w domu, jednakże warto zwrócić uwagę na jutrzejszą - czwartą - niedzielę Wielkiego Postu. Jest to tzw. "Niedziela Laetare" (od początkowych słów introitu tej Mszy "Laetare Ierusalem - Wesel się Jeruzalem"). Wyróżnia ją po pierwsze wątek radości, przebijający ogólny nastrój Wielkiego Postu, a po drugie, jest to jeden z dwóch dni w całym roku kiedy używa się szat koloru... różowego!
Róż jest rozjaśnionym kolorem fioletowym (który jest kolorem pokutnym), co pokazuje trochę inny, radośniejszy, charakter tej niedzieli. Już papież Innocenty III podał konkretny powód, dlaczego Niedzielę Laetare tak się wyróżnia. Wynika to z praktyki święcenia wtedy złotych róż przez Papieży w półmetku Wielkiego Postu. Zwyczaj ten jest bardzo stary i sięga aż X wieku. Róże miały symbolizować radość rychłego zmartwychwstania. Pan Jezus podobnie jak kwiat róży, wyjrzy z cierni i rozkwitnie w pełni chwały. Przyjęta również była praktyka namaszczenia róży olejami świętymi na wzór namaszczenia Ciała Chrystusa. Złote róże otrzymywały najbardziej zasłużone osoby dla Kościoła. Niedziela Laetare była też jedyną niedzielą w Wielkim Poście, gdy można było zawrzeć sakrament małżeństwa.

Przestrzegamy przed oszustami, którzy próbują wykorzystać aktualną sytuację w kraju. Nie należy wchodzić na żadne linki wysyłane rzekomo przez banki, policje, operatorów komórkowych, instytucje publiczne itp. które mają być wymaganane w związku z koronowirusem. Również nie należy podawać żadnych swoich danych, ani wysyłać pieniędzy. W/w instytucje nigdy o to nie proszą przez sms czy e-mail.

Pojawiają się grupy oszustów w kombinezonach, które nakazują opuścić mieszkanie w celu dezynfekcji. W żadnym wypadku nie zgadzajmy się na to, żadne służby nie prowadzą takich działań.

Z racji zagrożenie epidemicznego zachęcamy, aby pozostać w niedzielę w domach dla naszego bezpieczeństwa. Prosimy, aby we Mszach Świętych brały jedynie udział osoby, które zamówiły daną intencję. Zgodnie z dyspensą udzieloną przez JE abp. Stanisława Budzika, do 29 marca od obowiązku Mszy Świętej niedzielnej zwolnione są osoby:

1. w podeszłym wieku,

2. z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

3. dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

4. które czują obawę przed zarażeniem.

 


Te osoby nie zaciągają grzechu nie uczestnicząc w niedzielnej Najświętszej Ofierze. Każdy wierny zgodnie z pkt. 4 może nie uczestniczyć w niedzielnej liturgii.

Jednocześnie zachęcamy do oglądania Mszy przez środki masowego przekazu (jednakże nie jest to obowiązkiem pod karą grzechu), których lista znajduje się [tutaj]

 

Przypominamy, że zgodnie z dekretem JE abp. Stanisława Budzika, do 29 marca jest udzielona dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej następującym osobom:

1. osobom w podeszłym wieku,
2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Oznacza to, że te osoby NIE zaciągają grzechu nie będąc w niedzielę na Mszy Świętej. Zaleca się obejrzenie Mszy przez telewizję/internet (nie jest to jednak obowiązek pod karą grzechu).

Bardzo prosimy poinformowanie osób starszych we własnym środowisku, że mogą (a nawet powinni) pozostać w domu i nie jest to grzech.

 

Pełny tekst dekretu znajduje się [tutaj]