| CHRZEST |

Chrzest

Właściwym miejscem udzielania chrztu jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). W naszej parafii chrzest w miarę potrzeby w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 13.00.

Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu w tygodniu przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać świadectwo urodzenia z USC. W przypadku, gdy chrzest ma się odbyć poza własną parafią, niezbędna jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej. Powinni także przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od duszpasterza parafii, w której mieszkają. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej.

Akt chrztu jest sporządzany i podpisywany przez rodziców i chrzestnych w ciągu tygodnia przed terminem chrztu, w godzinach pracy kancelarii parafialnej. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza Lublina mogą złożyć podpisy w dniu chrztu, w godz. 12.30 – 13.00

Prosimy o punktualne przybycie na liturgię chrzcielną oraz o zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. M. M. Kolbe

Droga Męczenników Majdanka 27
20-325 Lublin

Kancelaria
czynna w dni powszednie od pn. do pt.:
8:15 - 9:00 i 16:00 - 17:30

tel. 81 744 56 35 (do kancelarii)
tel. 81 744 59 49 (do proboszcza)