| Spowiedź |

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania – chrześcijański obrzęd oczyszczenia z grzechów. Jest uznawany za drugi, po chrzcie, „sakramentalny znak, który ukazuje i zarazem urzeczywistnia pokutę i pojednanie”[1]. W obrzędzie tym wierni indywidualnie odsłaniają spowiednikowi swoje grzechy i swój stan człowieka poddanego grzechowi. Postanawiają wyrzec się grzechu i z nim walczyć. Przyjmują nałożoną karę, czyli pokutę sakramentalną i otrzymują rozgrzeszenie[2]. Jest jednym z sakramentów w katolicyzmie oraz w prawosławiu. W Kościele katolickim współcześnie zalicza się go, obok namaszczenia chorych, do sakramentów uzdrowienia (KKK 1420-1532).

Pięć warunków Sakramentu Pokuty i Pojednania

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy

3. Postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

W naszej parafii odbywa się spowiedź przed każdą Mszą Świętą i podczas Niej. Zachęcamy także do spowiedzi świetej i kierownictwa duchowego w Rozmównicy - umawiać się można z poszczególnymi duszpasterzami bezpośrednio lub drogą mailową i telefoniczną 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. M. M. Kolbe

Droga Męczenników Majdanka 27
20-325 Lublin

Kancelaria
czynna w dni powszednie od pn. do pt.:
8:15 - 9:00 i 16:00 - 17:30

tel. 81 744 56 35 (do kancelarii)
tel. 81 744 59 49 (do proboszcza)