| Namaszczenie chorych |

Namaszczenie chorych

Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich”. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa:

Przez to Święte Namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który ci odpuszcza grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.

Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w sposób uroczysty w Światowy Dzień Chorego, 11-go lutego, o godz. 12:00.

Sakramentu pokuty i Eucharystii (jeśli jest taka potrzeba – namaszczenia chorych) udzielamy chorym w każdy I piątek miesiąca w domu chorego. W sytuacjach nagłych sakramentu namaszczenia udzielamy w każdej chwili.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. M. M. Kolbe

Droga Męczenników Majdanka 27
20-325 Lublin

Kancelaria
czynna w dni powszednie od pn. do pt.:
8:15 - 9:00 i 16:00 - 17:30

tel. 81 744 56 35 (do kancelarii)
tel. 81 744 59 49 (do proboszcza)